Τελευταίες Εξελίξεις της Αεροπορικής Βιομηχανίας στους Τομείς Βελτίωσης της Απόδοσης και Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων. Άρθρο του Σπύρου Γιάνκοβιτς

Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα 2021 – «Σύγχρονες Αεροδιαστημικές Επιχειρήσεις – Στρατηγική, Επιχειρησιακή και Νομική θεώρηση».
19 May 2021
Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως για την Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (11-6-21)
14 June 2021

Τελευταίες Εξελίξεις της Αεροπορικής Βιομηχανίας στους Τομείς Βελτίωσης της Απόδοσης και Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων. Άρθρο του Σπύρου Γιάνκοβιτς