Ιστορικό Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος

Αρχική  Επιμέλεια  Επίτιμου  Αντιπροέδρου ,Τξχου (Ο) ε.α  Ηρακλή Δανιήλ
Συμπλήρωση-Συνέχεια από Αντιπρόεδρο Υπτχο(Μ)ε.α Ευστράτιο Τσαούσογλου

Η Α.ΑΚ.Ε. ιδρύθη την 7ην Νοεμβρίου 1986 υπό 51 Ιδρυτικών Μελών, προερχομένων εκ της Πολεμικής Αεροπορίας, της Εθνικής Αερολέσχης Ελλάδος και άλλων Επιστημονικών Προσωπικοτήτων ,επικεφαλής ετέθη ο επίτιμος πρόεδρος ΕΑΛΕ κ. Βασίλειος ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Σμήναρχος (Ι)ε.α , ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής , δημιουργός και πρωτεργάτης της Α.ΑΚ.Ε. και εξελέγη ομόφωνα πρώτος  πρόεδρός της .
Η Α.ΑΚ.Ε. αρχικά εφιλοξενήθη εις τα γραφεία της ΕΑΛΕ (ΜΤΑ-Ακαδημίας 27 α) και έκανε χρήση ενός γραφείου και της παρακείμενης αιθούσης Δ.Σ. και Γ.Σ. αυτής.
Το πρώτο αυτό διάστημα περιόρισε την δράση της εις την εγγραφή μελών, εξεύρεση πόρων και μοναδικήν εκδήλωση την ετησίαν επίσημο δεξίωση εις Λ.Α.Ε.Δ. την 8 Νοεμβρίου επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, με σύγχρονη βράβευση, κατά το πρότυπο της Ακαδημίας Αθηνών, προσώπων, ιδρυμάτων ή οργανισμών κατά προτίμηση εκ του χώρου των Ε.Δ., τα οποία επέδειξαν αυτοθυσίαν και ιδιαιτέρα προσφορά εις την εκτέλεση του καθήκοντός των ή του σκοπού των, το άνω διάστημα θεωρείται  προκαταρκτικό.

Επακολουθεί το έτος 1989 η Δευτέρα περίοδος, τότε κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. –ΜΤΑ ζητείται η εκκένωση των ενοικιαζομένων χώρων, του κτιρίου προς ιδιοχρησίαν αυτών και μάλιστα με επείγοντα τρόπον. Προ αυτού ο δραστήριος πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε αναζητά την καλυτέρα λύση και την επιτυγχάνει με επίπονες διαπραγματεύσεις με το ΜΤΑ το οποίο του διαθέτει κενά γραφεία εις τον ιδιόκτητο 8ο όροφο του Μεγάρου επί της οδού Λυκούργου 9,ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η ανωτέρω διάθεση γίνεται με συμβολικό μίσθωμα, αλλά υπάρχει άμεσος ανάγκη διαμορφώσεως των γραφείων καταλλήλως με γενική επισκευή και προσαρμογή, δεδομένου ότι παρέμειναν κενά επί μακρόν μετά την μεταστέγαση των Δ. ΕΡΓΩΝ της Π.Α,

Τότε δραστηριοποιείται το Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρό της και με την βοήθεια και του Γ.Ε.Α. διά των υπηρεσιών της ΜΑΚ επιτυγχάνεται με την μικροτέρα επιβάρυνση της Α.ΑΚ.Ε, η καλυτέρα μεταφορά και εγκατάστασή της εις (4) γραφεία και ένα μικρό βοηθητικό κυλικείο – γραφείο. Το γραφείο του προέδρου και του Δ.Σ., του Ταμείου, του Γ. Γραμματέως και της Γραμματείας – Αρχείου και Κυλικείου.

 Όλα εξοπλίσθηκαν με έπιπλα και σκεύη κατά κύριο λόγο εκ δωρεών του προέδρου και μελών, και με μικρά δαπάνη προμηθείας εκ του εμπορίου των δευτερευόντων ιδία σκευών .

Η ανωτέρω Δευτέρα περίοδος διαρκεί μέχρι το έτος 1993, οπότε και πραγματοποιήθηκαν δυο (2) τροποποιήσεις του Καταστατικού, διά να προσαρμοσθεί εις τις νέες συνθήκες, οι οποίες ενεκρίθησαν ομόφωνα διά της υπ’ αριθμ. 60/7.2.1992 αποφάσεως του Δ.Σ και της από 1.3.2002 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της Α.ΑΚ.Ε.

Η Δευτέρα αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται ως η “ εφηβική ηλικία” της Α.ΑΚ.Ε. μέχρι της ενηλικιώσεώς της και διακρίνεται από προσπάθεια αποκτήσεως οικονομικής επαρκείας και αυξήσεως των μελών και της δραστηριότητάς της, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του ισχύοντος Καταστατικού αυτής.

 Επακολουθεί η Τρίτη και κυριότερα περίοδος, αρχομένη το έτος 1993.

 Κατ’ αυτήν το ΜΤΑ με την έγκριση του ΓΕΑ ενδιαφέρεται διά την πώληση των χώρων και γραφείων του στην οδό Λυκούργου 9. Τότε ο ακούραστος Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε, συνεπικουρούμενος από τους Γ. Γραμματέα και Ταμία, αειμνήστους Χαρίλαο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ και Παναγιώτη ΛΑΜΑΡΗ αγωνίζονται διά την εξεύρεση ικανών πόρων διά την αγορά των γραφείων της. Με προσωπική εκστρατεία και επαφές με υπηρεσίες, οργανισμούς και τράπεζες, αποκτούν δωρητές και χορηγούς και εξασφαλίζουν ικανές εισφορές από αυτούς.

Παράλληλα τα μέλη του Δ.Σ. εγγράφονται επίσης ως Δωρητές ,Ευεργέτες , Μεγάλοι ευεργέτες , ανάλογα με τα χρηματικά ποσά που συνεισφέρουν ,  ενώ συμμετέχουν και άλλα τακτικά μέλη ή φίλοι της Α.ΑΚ.Ε.   Τα ονόματα αναγράφονται σε ειδικό Πίνακα που αναρτήθηκε στην αίθουσα ενημερώσεων.       

  Μεγάλοι  ευεργέτες κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ  , αναγράφονται  : α)  Το   Γ.Ε.Α     β)  ο  Νεώτερος  Βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κ.  Ιάκωβος ΤΣΟΥΝΗΣ  και  γ)   ο Σμήναρχος (Ι) ε.α  Βασίλειος  ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ .    Ομοίως αναγράφονται δυο  (2)  Ευεργέτες και  ενενήντα επτά  (97)  Δωρητές .

 Έτσι καθίσταται δυνατή η συμμετοχή της εις τον προκηρυχθέντα Διαγωνισμό του Μ.Τ.Α και τελικά η πρόκριση της Α.ΑΚ.Ε διά την αγορά χώρου 174τ.μ. με τιμή της τότε αντικειμενικής αξίας (105.000 δρχ.) ανά τ.μ. ή συνολικής δαπάνης μετά των εξόδων (18.000.000 δρχ.) περίπου. Και αρχίζει η εργώδης προσπάθεια διαμορφώσεως, επεκτάσεως και εξοπλισμού των ιδιοκτήτων γραφείων της Α.ΑΚ.Ε. δημιουργείται ταχύτητα μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ειδικών συνεδριών και εκδηλώσεων δυνάμεως 200 ατόμων, η οποία εξοπλίζεται με άριστη επίπλωση, τις χαμηλές τιμές από εκποίηση του κατεδαφιζομένου Ξενοδοχείου «ΑΚΡΟΠΟΛ  ΠΑΛΛΑΣ» και ακόμα βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, καθώς και κυλικείου και αποθήκης μηχανογραφικού κ.λπ. υλικού, πέραν των ήδη υφισταμένων σε λειτουργία γραφείων.    Και πολύ σύντομα όλα ήσαν σχεδόν πλήρως έτοιμα, οπότε εγκαινιάζονται με Αγιασμό, παρουσία και του τότε Α/ΓΕΑ Απτχου(Ι) κ. Δημητρίου ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, μόνιμου μέλους της Α.ΑΚ.Ε.

 Η Τρίτη περίοδος (1993-2000) διακρίνεται διά την αλματώδη αύξηση των μελών της Α.ΑΚ.Ε., τα οποία φθάνουν τα 754  (Δόκιμα – Τακτικά ), την σταθεροποίηση των οικονομικών καταστάσεών της, με συνετή πολιτική καταθέσεων και περιορισμό των δαπανών και γενικώς με εμφανή την παρουσία και προβολή του έργου της Α.ΑΚ.Ε.

Το έτος 1999 εκδίδεται η διμηνιαία εφημερίδα της, με τίτλο «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ» 4σέλιδη αρχικά διανεμομένη δωρεάν εις 14.000 αποδέκτες αποστράτους Π.Α., το ΓΕΑ και τις μονάδες, το Υπ. Παιδείας, τα Σχολεία, την εκκλησία και σε άλλους οργανισμούς κ.λπ.

  Ειδικότερα τα νέα μέλη γίνονται δεκτά εις τις ειδικές συνεδρίες ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου υψηλής στάθμης, με παράλληλες ομιλίες εκλεκτών ομιλητών και ειδικά επίκαιρα θέματα, ενώ κατ’ έτος τελείται εις την ιδιόκτητη μεγάλη αίθουσα τελετών, Μνημόσυνο των εκλιπόντων μελών της Α.ΑΚ.Ε. καθώς και Αγιασμός διά την επερχομένη έλευση του Νέου Έτους. Ακόμη οργανώνονται και πρόσθετες εκδηλώσεις εις το Πολεμικό Μουσείο με θέματα του Αεροδιαστήματος και ομιλητές καθηγητές και Αεροδιαστημικούς με ηχητικά εφέ και άλλο σχετικό υλικό.

  Η ετήσια δεξίωσης εις την ΛΑΕΔ  την 7η Νοεμβρίου,  προς τιμήν των Ε.Δ. και ειδικότερα  της Π.Α.  , συνεχίζεται από της ιδρύσεως  μέχρι του έτους 1998 , οπότε διακόπτεται λόγω ακαταλληλότητας της μεγάλης αιθούσης της Λ.Α.Ε.Δ., συνέπεια των ζημιών του σεισμού του Σεπτεμβρίου 1999   .    Μεταφέρεται      στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου κατά τα έτη 20022004 .     Επιστρέφει εις την ΛΑΕΔ τα  έτη  2005-2009    , το σύνολο των δαπανών των άνω εκδηλώσεων καλύπτεται από το ΓΕΑ, χορηγούς, δωρητάς και μέλη του Δ.Σ.

Από το  2009   για  οικονομικούς λόγους  το Δ.Σ   αποφάσισε οι  διημερίδες,  η  ετησία Εκδήλωση προς Τιμή της Π.Α, συμπληρωμένες με πρόγραμμα χορωδιακό και ομιλίες εθνικού περιεχομένου σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώσεις βραβεύσεων κ.λπ. να γίνονται αποκλειστικά   στο  251 ΓΝΑ.

 Εν τω μεταξύ η εφημερίδα βελτιώνεται αισθητά τις σελίδες (8σέλιδη), εμφάνιση (OFFSET – έγχρωμη) και περιεχόμενο (άρθρα- επίκαιρα- συνεργασίες) πέραν της τακτικής ύλης του έργου της Α.ΑΚ.Ε. και της εισόδου των νέων μελών, ενώ η έκδοσης γίνεται ανά τρίμηνο και αντιμετωπίζεται η δαπάνη της από χορηγούς (ΕΑΒ) ,το  Μέγα  Ευεργέτη Ιάκωβο ΤΣΟΥΝΗ  ,το Γ.Ε.Α  και ανώνυμα μέλη της Α.ΑΚ.Ε.

Η περίοδος αυτή, η τόσο σημαντική διά την παρουσία της Α.ΑΚ.Ε. αντικειμενικά διακρινόμενη εκ του έργου και των δραστηριοτήτων της, ως εκ του αποτελέσματος αυτών, υπήρξε απολύτως επιτυχής. . Ο πρόεδρος

της συνεχώς από της ιδρύσεως μέχρι τότε, και κατά γενική ομολογία εκείνος εις τον οποίον η Α.ΑΚ.Ε. οφείλει την ύπαρξη της και την σημερινή θέση της,  κ. Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, υποβάλλει την παραίτηση του την 18 Αυγούστου 2001, εις την οποίαν και επιμένει αμετάπειστα.Προ της νέας απροόπτου καταστάσεως , συνέρχεται το Δ.Σ εκτάκτως και εκλέγει ως νέον Πρόεδρό της, τον μέχρι τότε Α’ Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο ΝΟΚΑ  Απτχον (Ι), πρώην δήμαρχο και εκδότη της Τοπικής εφημερίδας «ΛΕΥΚΤΡΑ» ενώ καλύπτει τα προκύπτοντα κενά δι’ ανασυνθέσεως του Δ.Σ. Συγχρόνως ανακηρύττει επίτιμο πρόεδρο της, σύμφωνα με το Καταστατικό της Α.ΑΚ.Ε., τον παραιτηθέντα πρόεδρο κ. Β. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΝ και ορίζει την προσεχή ειδική συνεδρία διά την επίδοση τιμητικού διπλώματος και πλακέτας, και ειδικούς ομιλητές διά να εξάρουν το ρόλο του.

 Έκτοτε με την ύπαρξη της 4ης περιόδου και μέχρι σήμερα, η Α.ΑΚ.Ε συνεχίζει το προγενέστερο έργο της, αλλά και με την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού της, εγκριθείσης ομοφώνως διά της 1/2/2002 αποφάσεως του Δ.Σ. και της από 1/3/2002 ειδικής Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, εγκριθείσης επίσης ομοφώνως, που αφορά κυρίως τον περιορισμό των μελών του Δ.Σ., την κατάργηση των δοκίμων μελών και την προσθήκη των Τακτικών μελών της Α.ΑΚ.Ε. και την απάλειψη των ανενεργών μελών αντιμετωπίζει τις διαπιστωθείσες αιτίες δυσλειτουργίας αυτής.

 Συγχρόνως δημιουργεί διημερίδες, εκτός της ετησίας δεξίωσης, συμπληρωμένες με πρόγραμμα χορωδιακό και ομιλίες εθνικού περιεχομένου σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώσεις βραβεύσεων κ.λπ. εις το Πολεμικό Μουσείο ή το 251 ΓΝΑ .

 Ταυτόχρονα το έτος 2000  με την εισήγηση του Ταμία της , ακολούθησε την σύγχρονη τεχνολογία  με προσθήκες και βελτιώσεις, όπως   εις το Μηχανογραφικό Σύστημα   Οικονομικών και Διοικητικών δεδομένων και προγραμμάτων της Α.ΑΚ.Ε  . Την δημιουργία  Ιστοσελίδας  www.aake.info  με την συνεργασία του  μηχανικού  α/φων  της  Ε.Α.Β  Φάνη ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ .       Το έτος 2010 έγινε   βελτίωση  της  ιστοσελίδας  μας που ανέλαβε αφιλοκερδώς το τακτικό μέλος μας Απτχο(Ι) ε.α  Γεώργιος ΓΕΡΟΥΛΗΣ   .     Την περαιτέρω διατήρηση της εφημερίδος της και εμπλουτισμό των ειδικών συνεδριών και την  ενεργοποίηση του  τμήματος Μελετών, που  ευελπιστεί ότι και εις την παρούσα φάση θα προσφέρει θετική συνεισφορά με την εμπειρία της , εις την λήψη των καταλλήλων αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών.

Είναι  αξιοσημείωτο να προσθέσομε ότι  το ΓΕΑ κατόπιν  εγκρίσεως των εκάστοτε   Α/ΓΕΑ ενίσχυε οικονομικά την ΑΑΚΕ μέχρι  το έτος  2009.        Επιπλέον ορισμένοι Α/ΓΕΑ προσέφεραν γραμματειακή , υλική και εργασιακή  υποστήριξη   ,θεωρούμε  υποχρέωση  να αναφέρουμε  τους  Α/ΓΕΑ :

Α)   Πτέραρχο  κ. Γεώργιο  ΑΥΛΩΝΊΤΗ  για την δωρεά χορήγηση ηλεκτρονικού υλικού και  καρεκλών για την αίθουσα συνεδριάσεων   από  ανακαίνιση του  ΚΕΔΑ/Ζ. 

 Β) Πτέραρχο κ. Βασίλειο  ΚΛΟΚΟΖΑ      για την ανακαίνιση και λειτουργική  βελτίωση των γραφείων και αιθούσης  συνεδριάσεων που ανέλαβε  και ολοκλήρωσε    ο  τότε Διοικητής  Μ.ΓΕΑ      Σμχος (Ι)  Γρηγόριος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ      

Γ) Πτέραρχο κ. Ευάγγελο ΤΟΥΡΝΑ για την Δωρεάν διάθεση των Υλικών που είχαν χρεωθεί  στην ΑΑΚΕ , κατά  την  προηγούμενη     ανακαίνιση και λειτουργική  βελτίωση των γραφείων και αιθούσης  συνεδριάσεων   .

Κατόπιν αποφάσεως του  Δ.Σ  η αίθουσα συνεδριάσεων ονομάστηκε   σε  αίθουσα Ιάκωβου ΤΣΟΥΝΗ  , σε αναγνώριση και  ένδειξη τιμής των οικονομικών ενισχύσεων του Μεγάλου Ευεργέτη  της Α.ΑΚ.Ε  Νεώτερου Βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου   Ιάκωβου ΤΣΟΥΝΗ   .                                             

Βεβαίως δεν παραγνωρίζεται η Διεθνής Οικονομική κρίση και η εξ αυτής εθνικής ύφεσης, όπως επίσης και η κρισιμότητα της επικρατούσης παγκοσμίως καταστάσεως με τις αναπόφευκτες συνέπειες των.

Δυστυχώς από το έτος  2011  η  εφημερίδα μας  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΙΔΕΑ  αποστέλλεται  μόνο στα τακτικά μέλη και στο ΓΕΑ , παράλληλα η εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.aake.info .

Έγινε βιβλιοδεσία ο Α’ΤΟΜΟΣ  της πρώτης δεκαετίας (1995-2005) των 47 φύλλων της εφημερίδας μας <<ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΙΔΕΑ>> και ακολούθησε ο  Β’ΤΟΜΟΣ της δεύτερης δεκαετίας (2006-2015) ,σε συλλεκτικές  πανόδετες  εκδόσεις   και διατίθενται από τα γραφεία μας ,ομοίως τα επόμενα φύλλα έχουν  αναρτηθεί  στη ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.aake.info  .

Αλλά η Α.ΑΚ.Ε. είναι αισιόδοξη διά το Μέλλον της, βασιζομένης αφενός εις την συνετή και με φειδώ διαχείριση των οικονομικών (περιουσιακών και διαθεσίμων) στοιχείων της, αλλά και εις την ομοψυχία τόσο του Δ.Σ., όσο και των μελών της διά την από κοινού αντιμετώπιση επιτυχώς , κάθε δυσκολίας και προβλήματος που ήθελαν προκύψει εις το μέλλον.

Την 7η  Νοεμβρίου  2016   έγιναν  Εκδηλώσεις για τα 30 ΧΡΟΝΙΑ της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ .     Αναλυτικά οι εκδηλώσεις  αναγράφονται εις την Εφημερίδα μας ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ τεύχη  Νο 91 και 92.

 Είμεθα και εμείς αισιόδοξοι διά το μέλλον της Ακαδημίας μας, ευχόμενοι εγκαρδίως να εορτάσει σύντομα το ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟ της με πλήρη επιτυχία και γιατί όχι και το ΧΡΥΣΟ και ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟ.