Πως μια Φυσική Καταστροφή Δύναται να Προκαλέσει μια Αντίστοιχη Τεχνολογική – Natech Καταστροφή;

Επετειακή Διαδικτυακή Εσπερίδα του ΕΛΙΣΜΕ για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
4 May 2022
Πρόσκληση στην ομιλία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κ. Φλώρου – “Σύγχρονες απειλές και προκλήσεις ασφάλειας”
4 May 2022

Πως μια Φυσική Καταστροφή Δύναται να Προκαλέσει μια Αντίστοιχη Τεχνολογική – Natech Καταστροφή;

Πως μια Φυσική Καταστροφή Δύναται να Προκαλέσει μια Αντίστοιχη Τεχνολογική – Natech Καταστροφή;

CASE STUDY:

NATECH ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «KOCAELI» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (1999)

Σμήναρχος (Ι) Αθανάσιος Μπινιάρης

Συντονιστής του Κέντρου Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους / ΓΕΑ
Τακτικό Μέλος ΑΑΚΕ, MSc (c)