Πρωτοβουλία για την Ίδρυση του Κέντρου Αριστείας “Ακρόπολις”