Μέλη της Α.ΑΚ.Ε.

Τακτικά Μέλη

Ιδρυτικά Μέλη

Κατάλογος Τακτικών Μελών

Τα Ενεργά Τακτικά Μέλη

Επίτιμα Μέλη

Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, Δρ. Πολιτκός Μηχανικός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου Εταρειών Μηχανικής

Κουστένης Παναγιώτης, Υπτχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Παπαδάκης Παναγιώτης, Υπτχος (Ε), Επίτιμος Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Νόκας Νκόλαος, Απτχος (Ι) ε.α., Επίτιμος Πρόεδρος Δ.Σ.

Φίλοι της Α.ΑΚ.Ε.

Μαντζούτσος Σωτήριος, Λογοτέχνης

Παπαλιάκου Δήμητρα, Δασκάλα-Λογοτέχνης

Χούσος Ευσέβιος, Αντιστράτηγος ε.α.

 

Κριτήρια και Διαδικασία Ανακήρυξης Νέου Μέλους

Διαδικασία Ανακήρυξης Νέου Μέλους (Δ.Σ./374/25-9-2020)