Λειτουργία Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Αναστολή λειτουργίας της Α.ΑΚ.Ε.
19 March 2020
Η επόμενη κίνηση της Άγκυρας. Η αναγνώριση του ψευδοκράτους από τρίτα κράτη. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για την αποτροπή της αναγνώρισης.
30 November 2020

Λειτουργία Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

ΠΡΟΣ:

Πρωθυπουργό,
Πρόεδρο τηςΒουλής,
Υπουργό Οικονομικών,
Υπουργό Ανάπτυξηςκαι Επενδύσεων,
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Υπουργό Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΟΙΝ:

ΑΓΕΕΘΑ,
ΑΓΕΣ,
ΑΓΕΝ,
ΑΓΕΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματασχετιζόμενα με διαταραχή εργασιακών-παραγωγικών δραστηριοτήτωνστην “Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία(ΕΑΒ) Α.Ε.”,αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη κατάσταση της εταιρείας, η ΑεροπορικήΑκαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), το Ανώτατο Αεροπορικό-Επιστημονικό-Αεροδιαστημικό μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα της Πατρίδαςμας,επισημαίνειτην αμυντική και στρατηγική ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης Κρατικής Επιχείρησης,ως τον σημαντικότερο εθνικό,τεχνικόκαι εργοστασιακό πυλώνα υποστήριξης των Εναέριων Μέσων των Ενόπλων Δυνάμεωντης Χώρας,περιόδων ειρήνης και ειδικότερα κρίσεως, όπωςεπί των ημερών μαςενμέσω τηςεπαχθούς τουρκικής προκλητικότηταςκαι τηςοικονομικής κρίσηςως απόρροιατηςπανδημίαςκορωνοϊού.

Κατά συνέπεια,η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της Εταιρείας προς υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων και έγκαιρης απόδοσης των πολύ σημαντικών Προγραμμάτων στους πελάτεςτης, με πρώτη προτεραιότητα την Πολεμική μας Αεροπορία, αποτελεί μίαεκ των ων ουκ άνευ ανελαστικώνυποχρεώσεων της Πολιτείας και του Μετόχου στον οποίο υπάγεται,ώστε να διατηρείται εις τον ύψιστο βαθμό η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πτητικών Μαχητικών μας Μέσων.

Παράκληση προς ευγενική αξιοποίηση των ως άνω διαπιστώσεώνμας,ως εκ του σκοπούκαι τηςαποστολής μας,υπηρετώντας σταθεράτην “Αεροπορική Ιδέα καιτο Αεροπορικό Ιδεώδες” επ’ωφελεία του Ελληνικού Έθνους,ιδιαίτερα αυτήντηνλίανκρίσιμη γεωστρατηγική-γεωπολιτική-γεωοικονομικήχρονική περίοδο.

Με εξαιρετική τιμή