Η τιμωρία των Μηλίων από τους Αθηναίους και . . . Η Αλαζονεία των Ισχυρών!

Έκκληση προς Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
26 February 2022
Ετήσιο Μνημόσυνο Ιάκωβου Τσούνη, Υπτγου επί Τιμή, Συνιδρυτή και Μέγα Ευεργέτη της Α.ΑΚ.Ε.
12 April 2022

Η τιμωρία των Μηλίων από τους Αθηναίους και . . . Η Αλαζονεία των Ισχυρών!

Η τιμωρία των Μηλίων από τους Αθηναίους και . . . Η Αλαζονεία των Ισχυρών!

Γράφει ο Απτχος (Ι) ε.α. Γρηγόριος Δημ. Νούσιας, Μέλος Α.ΑΚ.Ε.

“ . . . δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν”. Θουκυδίδης.