Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Εφαρμοσμένες Επιστήμες

Σκοπός η έρευνα, παρακολούθηση εξελίξεων, συγκέντρωση στοιχείων, μελέτη, σύνταξη κειμένων (άρθρων-εισηγήσεων-προτάσεων) επί θεμάτων εθνικού σκοπού, αεροπορίας-αεροδιαστημικής, αεραθλητισμού που άπτονται των παρακάτω επιστημονικών πεδίων.

Επιστημονικά Πεδία

 • Πτήση/Αεροναυτιλία – Διαστημική Πτήση,
 • Αεροδιαστημική Μηχανική
  (Υπεύθυνος: Σπυρίδων Γιάνκοβιτς, Κυβ.-Ιπτ.Μηχ. Πολιτ.Αεροπορίας, Μέλος Α.ΑΚ.Ε.)
 • Αεροπορικός Πόλεμος-ΗΠ
  (Υπεύθυνος: Θωμάς Χατζηαθανασίου, Απτχος (Ι) ε.α., Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.)
 • ΔΜ (Logistics) – Αερομεταφορές
  (Υπεύθυνος: Δημήτριος Πετρίδης, Υπτχος (Μ) ε.α., Αναπλ. Σύμβουλος Δ.Σ.)
 • Αεραθλητισμός
  (Υπεύθυνος: Ευστράτιος Σκλήρης, Απτχος (Ι) ε.α., Τομεάρχης Μελετών, Β’ Απρδρος Δ.Σ.)
 • Ιατρική – Αεροπορική Ιατρική,
 • Μετεωρολογία.

 

Θέματα

Επιβίωση Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ)