ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΑΚΕ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ
11 December 2019
Αναστολή λειτουργίας της Α.ΑΚ.Ε.
19 March 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΑΚΕ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

34ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ  Α.ΑΚ.Ε.

          Σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7 του εν ισχύ Καταστατικού της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

          Όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της στην 34η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνεδρίων της Α.ΑΚ.Ε., οδός Λυκούργου 9, 8ος όροφος με τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Χαιρετισμός Προέδρου.
  2. Πεπραγμένα Α.ΑΚ.Ε. 2019.
  3. Απολογισμός προηγουμένου έτους 2019 – Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους 2020.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Ψηφοφορία για Έγκριση Διοικητικών Πεπραγμένων του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού 2019, του Προϋπολογισμού 2020 και Απαλλαγή του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα έτους 2019.
  6. Απόψεις – Εισηγήσεις Μελών Α.ΑΚ.Ε.

          Αγαπητά Μέλη,

          Η παρουσία σας κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε.

          Υπενθυμίζεται ότι τα Γραφεία της Α.ΑΚ.Ε. λειτουργούν Δευτέρα και Παρασκευή  από 09.00 – 13.00, όπου τα Μέλη δύνανται να προσέρχονται για ανταλλαγή απόψεων και γενικά για τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α.       Ε ν ε ρ γ ά  ΤΑΚΤΙΚΑ (Ιδρυτικά – Μόνιμα) ΜΕΛΗ Α.ΑΚ.Ε. καθίστανται τα ΜΕΛΗ με την καταβολή των Ετησίων Συνδρομών Συνολικά (30 €) τρέχοντος και προηγουμένου έτους.

β.       Απαρτία θα υπάρχει πάντοτε, διότι η συμβολική (τυπική) εκ 30 € συνδρομή καταβάλλεται την αυτή ημέρα, ολίγον προ της ενάρξεως της Γεν. Συνελεύσεως.

γ.       Υπενθυμίζεται ο λογαριασμός της τραπέζης προς κατάθεση της συνδρομής σας  για την ενίσχυση του εθνικού σκοπού της Α.ΑΚ.Ε.

ALPHA BANK GR53 0140 1010 1010 0210 1322 780

Με εκτίμηση