Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα ΑΑΚΕ, 26-5-2021, «Σύγχρονες Αεροδιαστημικές Επιχειρήσεις, Στρατηγική, Επιχειρησιακή και Νομική θεώρηση»