ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΑΚΕ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
11 February 2020
Λειτουργία Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
29 May 2020

Αναστολή λειτουργίας της Α.ΑΚ.Ε.

Αγαπητά μέλη της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, η Αεροπορική Ακαδημία, με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά και τη συνδρομή της στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ως μέτρο πρόληψης, αναστέλλει τη λειτουργία της, μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι, για την επικοινωνία σας με το ΔΣ της ΑΑΚΕ, μπορείτε να αξιοποιείτε τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω του email της Ακαδημίας (aakeaero@gmail.com).

Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των ανωτέρω, θα ενημερωθείτε σχετικά, σε συνέχεια λήψης νέων μέτρων από την Κυβέρνηση.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ της ΑΑΚΕ 

Ο Πρόεδρος

Απτχος (Ι) εα Στυλιανός Αλεξόπουλος