Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΚΕ
22 April 2019
Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΚΕ
6 June 2019

Ανακήρυξη Επίτιμου Α΄Αντιπροέδρου και Νέων Τακτικών Μελών

Την 10-5-2019 έλαβε  χώρα η ανακήρυξη Επίτιμου Α΄Αντιπροέδρου και  Νέων Τακτικών  Μελών στη αίθουσα Συνεδριάσεων της ΑΑΚΕ ( ΙΑΚΩΒΟΣ  ΤΣΟΥΝΗΣ).