Μάρτιος

19 Μαρτίου 2020

Αναστολή λειτουργίας της Α.ΑΚ.Ε.

Αγαπητά μέλη της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος, Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, η Αεροπορική Ακαδημία, […]