Φεβρουάριος

11 Φεβρουαρίου 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΑΚΕ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ  Α.ΑΚ.Ε.           Σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 7 του εν ισχύ Καταστατικού της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.ΑΚ.Ε.) ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ           Όλα […]