Επιμνημόσυνη Δέηση και Αγιασμός
13 November 2018
1ο Διοικητικό Συμβούλιο Έτους 2019
13 March 2019

33η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.ΑΚ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

33η   ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ   Α.ΑΚ.Ε.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 6, 7, 9, 12 και 16 του εν ισχύει Καταστατικού της

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ         ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ                 ΕΛΛΑΔΟΣ           (Α.ΑΚ.Ε.)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

ΟΛΑ   τα  ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  της,  στην   33η    ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ    ΓΕΝΙΚΗ     ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1  ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδρίων της Α.ΑΚ.Ε. οδός  Λυκούργου 9,  8ος  όροφος   με  τα  κάτωθι :

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
  1. Χαιρετισμός Προέδρου.
  2. Έγκριση πεπραγμένων Α.ΑΚ.Ε.
  3. Απολογισμός προηγουμένου έτους – Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  5. Ψηφοφορία για Έγκριση των Διοικητικών Πεπραγμένων –του Οικονομικού  Απολογισμού – Ισολογισμού  2018  και Προϋπολογισμού 2019 ,και Απαλλαγή του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά  και διοικητικά πεπραγμένα του έτους 1018  
  6. Αρχαιρεσίες δια την Εκλογή 7 Τακτικών και 5 Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. ως και 3 Τακτικών και 2 Αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η παρούσα θεωρείται και ως ιδιαίτερη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των εκλεγησομένων για να συνέλθουν μετά των παραμενόντων Μελών την 13.00 ώρα της αυτής ημέρας, εις τον αυτόν χώρο, προς συγκρότηση σε Σώμα και ανάληψη καθηκόντων της Νέας Διοικήσεως Α.ΑΚ.Ε.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

α. Σύμφωνα με το ΄Άρθρο 9 παράγρ. δ του Καταστατικού της Α.ΑΚ.Ε.  οι αιτήσεις  υποψηφιότητας υποβάλλονται το βραδύτερο τρεις (3) ημέρες προ της Γεν. Συνελεύσεως στα Γραφεία της Α.ΑΚ.Ε. – Λυκούργου 9 – 8ος όροφος, ήτοι μέχρι της 11.00 ώρας της 26-2-2019.

β. Το Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα  Ε ν ε ρ γ ά  ΤΑΚΤΙΚΑ (Ιδρυτικά και Μόνιμα) ΜΕΛΗ της Α.ΑΚ.Ε. Ενεργά καθίστανται τα ΜΕΛΗ με την καταβολή των Ετησίων Συνδρομών (30 €) του τρέχοντος και του προηγουμένου έτους.

γ. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 11.30 και θα τελειώσει την 13.00 ώρα ακριβώς. Συγχρόνως θα δίδεται και μικρή Δεξίωση δι΄ όλους κατά την διάρκεια της οποίας μπορείτε να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητές σας.

δ. Απαρτία θα υπάρχει πάντοτε, διότι η συμβολική (τυπική) εκ 30 €  συνδρομή καταβάλλεται την αυτή ημέρα, ολίγον προ της ενάρξεως της Γεν. Συνελεύσεως.

 

Αγαπητά Μέλη,

Κάθε δύο χρόνια γίνεται αυτή η Γεν. Συνέλευση. Παρακαλείστε να βρείτε έστω και 10΄ λεπτά την ημέρα αυτή (από 11.30 έως 13.00), να περάσετε για την ψηφοφορία.

Η παρουσία σας κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και θα συμβάλει θετικά στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών της Α.ΑΚ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι τα Γραφεία της Α.ΑΚ.Ε. λειτουργούν Δευτέρα και Παρασκευή  από 09.00 – 13.00, όπου τα Μέλη δύνανται να προσέρχονται για ανταλλαγή απόψεων, υποβολή υποψηφιότητας και γενικά για τακτοποίηση κάθε εκκρεμότητας.

Υπενθυμίζεται ο λογαριασμός της τραπέζης προς κατάθεση χρημάτων για την ενίσχυση του Εθνικού Σκοπού της  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ALPHA  BANK GR53 0140 1010 1010 0210 1322 780

 

Με  εκτίμηση

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΝΟΚΑΣ                         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.                                         Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α.

Πρ. Δήμαρχος Λεύκτρων