ΨΗΦΙΣΜΑ Α.ΑΚ.Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ