Οκτώβριος

23 Οκτωβρίου 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,  ΤΡΙΤΗ   6-11-2018 ΣΤΟ 251 ΓΝΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00