ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΚΕ, ΤΗΝ 17-05-2017, ΣΤΟ 251 Γ.Ν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α/ΓΕΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΚΕ 30-03-2017
15 Νοεμβρίου 2017
ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 6-10-2017
15 Νοεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΚΕ, ΤΗΝ 17-05-2017, ΣΤΟ 251 Γ.Ν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Comments are closed.