Μάιος

27 Μαΐου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΑΚΕ 15-05-2017

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις Περιλήψεις Ομιλιών της Ημερίδας της Α.ΑΚ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 17/05/2017 Περίληψη Ομιλιών Ημερίδας ΟΜΙΛΙΑ κ. ΣΚΟΡΔΙΛΗ