ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΚΕ, ΤΗΝ 17-05-2017, ΣΤΟ 251 Γ.Ν. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ